Tjänster

Vår affärsidé
Vi skapar mervärde för dig som kund genom att leverera säljande miljöer och attraktiv exponering av varumärke. Vi lyssnar och förstår utmaningen, levererar moderna och kvalitativa profillösningar i en kompetent, effektiv och för kunden trygg process.

Vår Vision
Vår förmåga att förstå kundens utmaningar, att levererar moderna och kvalitativa profillösningar visar vi genom att

  • minst motsvara kundens krav och förväntningar.
  • våra moderna och kvalitativa leveranser skapar mervärde och utvecklar kundens affärsmöjligheter.
  • kvalitet och kompetens skapar trygga leveranser och trygghet för vår och andras miljö.
Tjänster

• Extreriör och interiör survey

• Arkitektonisk planering

• Interiör planering

• Ritningar / Fotomontage• Byggnadslov

• Beställning / Leverans

• Markarbeten / Fundament

• Fästpunkter / Konstruktion

• Installation

• Service / Underhåll

• Logistik / Förvaring